Welcome to unofficial Slovak MongoDB pages.
The international website is located at mongodb.org

Otvorená NoSQL databáza

Rozcestník informácii o dokumentovo orientovanom databázovom systéme

Dozvedieť sa viac

Vlastnosti

MongoDB je vyvíjané a podporované spoločnosťou MongoDB, Inc.

{name:"mongo", type:"DB"}

MongoDB sa odlišuje od "klasických" relačných databáz tým, že ukladá štruktúrované dáta ako JSON dokumenty s dynamickými schémami (MongoDB nazýva tento formát BSON). Vďaka tomu je práca s určitými typmi dát rýchlejšia a jednoduchšia.

MEAN

Ide o skratku zo začiatočných písmen JavaScript-ový technológii. Či už frontend-ových alebo backend-ových - konkrétne ide o databázu MongoDB, aplikačný framework Express.js, MVC framework Angular.js a server-side platformu Node.js. Takýto softvérový stack pomerne často slúži na vývoj a prevádzku moderných webových aplikácii.

100% zdarma

Databáza je voľne dostupná pod GNU Affero General Public License a drivery pod Apache License. Od verzie 1.7 je MongoDB pripravené na produkčné nasadenie. Podľa DB-Engines Ranking ide pravidelne o jeden z najobľúbejenších databázových systémov.

Na stiahnutie

Multiplatformový databázový systém

Aktuálnu produkčnú verziu nájdete na oficiálnych stránkach. Podporované operačné systémy sú Apple Mac OS X 64-bit, Linux 32-bit a 64-bit, Microsoft Windows 32-bit a 64-bit a Solaris 64-bit. Pre produkčné nasadenie sa odporúča len 64-bitové prostredie, nakoľko 32-bitové ma niekoľko obmedzení.

Driver

Driver je komunikačným prostriedkom (knižnicou) medzi samotnou databázou a programovacím jazykom v ktorom je aplikácia napísaná. Priamo sú pokryté momentálne najznámejšie jazyky ako Java, Ruby, Python, PHP, Perl či C++ a mnohé ďalšie. Okrem toho sú aj komunitne vyvíjané knižnice aj pre „exotickejšie“ jazyky ako Dart, Fantom, Lua, Lisp, MatLab, PowerShell a ďalšie.

V prípade, že pre váš jazyk Driver neexistuje je veľmi vítane ak sa ho pokúsite napísať, dokumentácia je k dispozícii.

Balíčky

Keďže MongoDB je pod otvorenou licenciou, tak dispozícii je aj zdrojový kód všetkých jeho súčastí.

Množstvo distribúcii a systémov má MongoDB vo svojich repozitároch:

  • MacPorts - hľadaj mongodb
  • Homebrew - hľadaj mongodb
  • FreeBSD - hľadaj mongodb a mongodb-devel
  • ArchLinux - hľadaj mongodb
  • Debian a Ubuntu - repozitár
  • RedHat a CentOS/Fedora - repozitár
  • Gentoo - repozitár

Knihy

V slovenskom ani v českom jazyku nie je k dispozícii žiadna ucelená publikácia.
Niekoľko tipov na knihy v anglickom jazyku. Niektoré sú aj v elektronickej podobe.

Dokumentácia

Ako začať?

Dobrým štartom je samotná oficiálna stránka mongodb.org resp. docs.mongodb.orgdocs.mongodb.org, ktorá popisuje inštaláciu, prvé kroky, MongoDB Shell a tutoriály. Dokumentácia je veľmi dobre spracovaná a pokrýva kompletnú problematiku tohto databázového systému.


Na domovskej stránke projektu sa nachádza aj online interaktívny shell na jednoduché objasnenie niektorých príkazov bez nutnosti inštalovať celé prostredie.

Články v slovenčine a čestine

Kto používa MongoDB?

Craigslist · Firebase · SAP · MTV Networks · SourceForge · Foursquare · Behance · O2 · SugarCRM · Disney · EA · Guardian.co.uk · Forbes · Santosoft Wordnik · Harmonik · eHow · Watchlater · Tus Media · CustomInk · OpenSky · Shopwiki · Yabblr · Socialbakers · Shelf9 · Betterz · TalkOver · wline · Nodex · Spideo · Stripe · Famigo · About.me · Hopper · Nearley a mnohí ďalší

Zaujímavé odkazy

Školenie

Školenie a certifikácia

MongoDB, Inc. ponúka aj verejné online školenia a rôzne vzdelávacie aktivity k svojmu databázovému systému v rámci MongoDB University. Globálne robí dvojdňové školenia buď pre vývojárov (developers) alebo pre administrátorov (administrators). K dispozícii je aj trojdňová kombinácia oboch školení (essentials). Na vyžiadanie je možné spraviť aj súkromné školenie napríklad pre firmu.


V roku 2012 začala spoločnosť s online školeniami, do ktorých sa momentálne môže zapojiť každý zdarma. Takýto kurz pozostáva z výučbových videí, domácich úloh a finálneho testu. Každý úspešný absolvent získa na konci certifikát.

EXAM

Je možné si spraviť aj platený online test s plnohodnotným certifikátom. A to buď ako Database Administrators (DBAs), alebo Application Developers.

Komerčná podpora

Aj keď je MongoDB otvorenou databázou, tak je k dispozícii aj komerčná podpora – tú zabezpečuje jej tvorca MongoDB, Inc. - ponúka konzultácie, technickú podporu fromou subskribcií.

Školenia na Slovensku